Sunday, May 25, 2008

wszystko jest rzeczą względną

1 comment:

giuliano
krakow
said...

a ja już przy niej jestem.